Zdjęcia lotnicze

Możliwości wykorzystania zdjęć lotniczych zrobionych przez nasze DRONY są praktycznie nieograniczone. W zasadzie można powiedzieć, że każdy nasz klient osiąga dzięki nim indywidualne, niepowtarzalne cele. Dla jednych obraz Ziemi z lotu ptaka potrzebny jest do uzyskania efektu estetycznego, dla innych to atut przy sprzedaży nieruchomości, projektu lub wyrobu, jeszcze inni traktują zdjęcia lotnicze jako dokumentację niezbędną do przeprowadzenia planowanych prac.

W pewnym uproszczeniu można jednak powiedzieć, że naszymi klientami są: inwestorzy branży budowlanej, gestorzy branży turystycznej (hotele, obiekty sportowo - rekreacyjne, turoperatorzy), agencje reklamowe, wydziały promocji miast i gmin, wydawnictwa, instytucje naukowe.

 

FIRMY BRANŻY BUDOWLANEJ, DEWELOPERZY

ZDJĘCIA LOTNICZE 1

Zdjęcia ukazujące budowle z lotu ptaka zwracają uwagę potencjalnych klientów lub inwestorów w znacznie większym stopniu niż fotografie tradycyjne. Przez odpowiednie operowanie wysokością lotu oraz doborem kadru, można ukazać całość koncepcji urbanistycznej, wybrane budowle, ciekawe detale niewidoczne z dołu. Warto zaznaczyć, że fotografie tego typu zazwyczaj ukazują inwestycjew korzystniejszym świetle niż zdjęcia wykonane z ziemi. Zasada ta ma zastosowanie nie tylkow odniesieniu do budynków. Sprawdza się również w przypadku dróg, mostów, obiektów hydrotechnicznych.

 

TURYSTYKA, HOTELE, OBIEKTY REKREACYJNE

ZDJĘCIA LOTNICZE 2

Reklama oparta o zdjęcia wyróżniające się spośród olbrzymiej ilości katalogów dostarczanych przez rynek turystyczny, pozwala za każdym razem osiągnąć sukces. Oczywistą prawdą branży turystycznej jest bowiem fakt, iż klienci podejmują decyzje w oparciu o to, co zobaczą. Efektowne zdjęcie hotelu, parku rozrywki czy waloru turystycznego jest bardziej przekonujące, niż tysiąc słów wypowiedzianych przez referenta biura podróży.

 

WYDAWNICTWA

ZDJĘCIA LOTNICZE 3

Żyjemy w czasach powszechnej dostępności technik fotograficznych. Przewodniki, albumy krajoznawcze, mapy lub inne publikacje prezentują coraz wyższy poziom edytorski. Czytelnik, mając szeroki wybór różnych wydawnictw chce mieć pewność, iż książka przez niego kupiona da mu więcej niż tylko zdjęcia, które sam może wykonać podczas niedzielnej wycieczki. Zdjęcia lotnicze poprzez swoją unikalność są gwarancją uzyskania takiego efektu.

 

NAUKA

ZDJĘCIA LOTNICZE 4

Rozpoznanie obszaru badań wykonane z powietrza pozwala uzyskać informacje niemożliwe do zdobycia w inny sposób. Naukowcy wiedzą o tym, że skarby ukryte pod ziemią są bardzo często widoczne z pokładów aparatów latających. Alternatywą dla wielomiesięcznych, kosztownych badań terenowych jest więc wykonanie lotniczej dokumentacji fotograficznej. Dzięki temu układ osady, kształt nieistniejącego budynku lub przebieg dawno zniwelowanej drogi lub rzeki staje się czytelny jak na dłoni.

 

REKLAMA

ZDJĘCIA LOTNICZE 5

W tym przypadku komentarz jest w zasadzie zbędny. Specjalista branży reklamowej z pewnością zdaje sobie sprawę z wartości tego typu materiałów. Ograniczeniem zastosowania fotografii lotniczej jest tylko inwencja podmiotu zamawiającego kampanię reklamową. Efekt przyciągnięcia uwagi widza jest bowiem gwarantowany.

 

PROMOCJA MIASTA

Samorządy gmin, miast i regionów żywo zainteresowane są pozyskaniem inwestorów, przyciągnięciem turystów, zdobyciem dotacji i dofinansowań. Trafnie przeprowadzona kampania reklamowa może przesądzić o zwycięstwie w tym wyścigu. Zdjęcia lotnicze wykonane z pokładu DRONÓW niewątpliwie pomagają w osiągnięciu sukcesu. Fotografie tego typu potrafią bowiem skutecznie zamaskować słabe strony oferty, pokazać miejscowość w szerszej perspektywie, wyróżnić się na tle konkurencji. Co ważne – są one kilkakrotnie tańsze niż zdjęcia lotnicze wykonane z pokładów samolotów.

INNE

Myliłby się ten który myślałby, że wymienione wcześniej sposoby wykorzystania zdjęć lotniczych zrobionych przez DRONY, wyczerpują możliwości zastosowania tej technologii. Fotografia z powietrza to również: dokumentacja eventów, dokumentacja zawodów sportowych, nagrywanie filmów w standardzie Full HD na potrzeby telewizji, fotografia ślubna, archeologia lotnicza (to nie żart), ustalanie sprawców i dokumentowanie skutków zanieczyszczeń środowiska oraz wiele innych, niewymienionych możliwości…